تمام دوره های آموزشی

نمایش 1 - 6 از 54

فرشید شیرافکن فرشید شیرافکن

برنامه نویسی C++‎

3 (36 امتیاز)
فرشید شیرافکن فرشید شیرافکن

برنامه نویسی اسمبلی

( امتیاز)

 1