تمام دوره های آموزشی

نمایش 1 - 6 از 54

دکتر میلاد قنبری دکتر میلاد قنبری

مدلسازی ارزیابی چرخه عمر در صنعت ساخت‌وساز

3 (34 امتیاز)
دکتر میلاد قنبری دکتر میلاد قنبری

مبانی اقتصاد مهندسی (Engineering Economy)

3 (30 امتیاز)
دکتر میلاد قنبری دکتر میلاد قنبری

مبانی هزینه یابی چرخه عمر (LCC)

3 (32 امتیاز)

 1