مدلسازی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری حمل و نقل هوشمند با منطق فازی

(2 امتیاز)
80,000 تومان

توضیحات کلی


اهمیت بزرگراه‌های شهری و بین شهری از منظر ایمنی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ظرفیت و تراکم خطوط موجب اجرای زیرساخت‌های حمل و نقل هوشمند گردیده است. استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در خطوط ارتباطی شهری و بین شهری موجب صرفه‌جويي در هزینه و زمان می‌شوند. سیستم‌های حمل و نقل هوشمند با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در زمينه پردازش اطلاعات، ارتباطات و كنترل الكترونيك، ارتباط مناسب و مطمئنی میان انسان، وسيله نقليه و راه برقرار مي‌سازند. هدف این دوره، آموزش ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به منظور انتخاب نوع سیستم حمل و نقل هوشمند در بزرگراه‌ها می باشد. در این دوره، مدل منطق فازی در نرم‌افزار MATLAB  انجام می‌شود. اعتبارسنجی مدل توسط دو نمونه بزرگراه به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترین عملکردها و خدمات قابل ارائه ITS عبارتند از: 1-مدیریت اطلاع سوانح و امداد 2-اطلاع رسانی عمومی به رانندگان و مسافران  3-مدیریت جریان ترافیك و نظارت بر تردد وسایل نقلیه 4-افزایش ظرفیت خطوط.

سیستم های حمل و نقل هوشمند را می توان بر مبنای معیارهای هزینه، مدت زمان اجرا و دقت عمل به سطوح مختلفی تقسیم نمود. از ابزارهای مورد استفاده در سیستم های حمل و نقل هوشمند می توان چراغ های راهنمایی و رانندگی، تابلوهای نمایش الکترونیکی، سنسورها و حسگرها، سرعت سنج ها و غیره را نام برد.

ویدئو دمو

مدرس دوره

دکتر میلاد قنبری

دکتر میلاد قنبری دارای مدرک دکتری مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت می‌باشند و عضو هیات علمی دانشگاه تهران شرق هستند. ایشان مؤلف چندین کتاب آموزشی تخصصی مهندسی عمران هستند و هم‌چنین دارای مقالات تخصصی متعددی در حوزه‌های پژوهشی مدیریت ساخت می‌باشند.

سرفصل محتوا

سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS)
دسته بندی سطوح سیستم حمل و نقل هوشمند
سیستم ها و ابزارها
مدلسازی منطق فازی برای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
ورودی ها و خروجی مدل منطق فازی
ساختار مدل ممدانی
تعریف توابع عضویت متغیرها و قواعد فازی
اعتبارسنجی مدل ساخته شده
مطالعه موردی