مدلسازی پیش بینی مقاومت فشاری بتن با منطق فازی

(2 امتیاز)
100,000 تومان

توضیحات کلی


روش‌های محاسبات نرم در پیش بینی مقاومت فشاری بتن، می‌تواند با دقت قابل قبولی مورد استفاده قرار گیرند. از این رو تخمین مقاومت فشاری بتن با دقت بالا توسط منطق فازی، نشان از قابلیت سیستم فازی جهت استفاده در سیستم‌های مهندسی عمران دارد. از عوامل مهم در کنترل کیفیت بتن، طرح مناسب و دقیق اختلاط بتن می‌باشد. در بعضی موارد بتن مورد نیاز دارای فوق روان کننده و نیز خاکستر بادی اضافه بر بتن طرح اختلاط معمولی است که با اضافه شدن افزودنی‌های بتن به طرح اختلاط، پیش بینی دقیق مقاومت فشاری مقداری دشوارتر می‌گردد. در این دوره با مدلهای مختلف پیش بینی مقاومت بتن آشنا خواهید شد و بر حسب ورودی های مختلف، خروجی مدل (یعنی مقاومت فشاری بتن) را توسط مدل ساخته شده به دست می آوریم.

ویدئو دمو

مدرس دوره

دکتر میلاد قنبری

دکتر میلاد قنبری دارای مدرک دکتری مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت می‌باشند و عضو هیات علمی دانشگاه هستند. ایشان مؤلف چندین کتاب آموزشی تخصصی مهندسی عمران هستند و هم‌چنین دارای مقالات تخصصی متعددی در حوزه‌های پژوهشی مدیریت ساخت می‌باشند.

سرفصل محتوا

معرفی مقدماتی منطق فازی (Fuzzy Logic)

تاریخچه منطق فازی

فرآیند عملکرد منطق فازی

مجموعه‌های فازی

عدم قطعیت

پیاده‌سازی مدل منطق فازی

پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از منطق فازی

پروژه 1: مدل منطق فازی برای پیش بینی مقاومت فشاری بتن سبک وزن ساخته شده با سنگدانه سرباره و خاکستر بادی

مقایسه نتایج تولباکس فازی با نتایج آزمایشگاهی

پروژه 2: پیش بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم با منطق فازی 

پروژه 3: یک رویکرد جدید برای تعیین مقاومت فشاری بتن خاکستر بادی با استفاده از منطق فازی

پروژه 4: پیش بینی مقاومت اولیه بتن: با یک مدل سیستم استنتاج فازی