برنامه نویسی C++‎

برنامه نویسی به زبان C++‎ نسبت به C دارای قدرت بیشتری است.

(2 امتیاز)
1,000 تومان
خرید دوره

شرح

چکیده
++C یک برنامه همه منظوره و عمومی است که هم اکنون در سطح وسیعی از علم کامپیوتر استفاده می شود و مفاهیم شی گرایی وراثت و چندریختی را بیان می کند. تمام نرم افزارهایی که به صورت روزمره در ویندوز با آن ها  کار می کنیم توسط زبان مادر سی و سی پلاس پلاس نوشته شده اند و در صنعت خودروسازی، فضایی، معماری، بانکی، کنسول بازی و ... کاربرد دارند. هدف این فرادرس آموزش ++C در دو بخش معرفی دستورات و ساختمان داده و بیان مفاهیم شی گرایی است.

توضیحات تکمیلی
یادگیری یک زبان برنامه نویسی دید ما را به علم کامپیوتر بسیار گسترده تر می کند. از طرفی برنامه نویسی نحوه فکر کردن را به ما می آموزد. عمومیت زبان C++‎ در میان زبان های برنامه نویسی بسیار بالا است و می تواند به عنوان اولین زبان نیز یاد گرفته شود و به پیش نیاز دیگر احتیاج نباشد.

برنامه نویسی به زبان C++‎ نسبت به C دارای قدرت بیشتری است. کارهایی می توان انجام داد که در C برای انجام آن ها (در صورت امکان) زحمت بیشتری نیاز است. زبان C++‎ در دو قسمت آموزش داده می شود. در قسمت اول (همین مجموعه) دستورات و ساختمان داده ها معرفی می شود و در قسمت دوم مفاهیم شی گرایی آموزش داده خواهد شد.

همچنین شما می توانید برای دسترسی به آموزش پیشرفته C++‎ (سی پلاس پلاس) بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

ویدئو دمو

مدرس دوره

فرشید شیرافکن

مهندس فرشید شیرافکن دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده اند.

برنامه درسی دوره

فصل 1

درس

درس اول: انواع داده ها، انواع عملگرها، دستورات cin و cout
دستور cin و cout و مفاهیم انواع داده ها و عملگرها
درس دوم: ساختارهای تصمیم (if, Switch)
دستور if
دستور Switch
درس سوم: ساختارهای تکرار (for, while, do while)
دستور for
دستور while
دستور do while
حلقه های تو در تو
درس چهارم: تابع
مفاهیم اولیه تابع
مفهوم Global
تابع با مقدار پیش فرض
تابع Inline
فراخوانی با مقدار و با ارجاع
سر بارگذاری تابع (Function Overloading)
قالب (Template)
تابع بازگشتی
مفهوم Namespace
درس پنجم: آرایه
آرایه یک بعدی
آرایه و تابع
جستجوی خطی
مرتب سازی حبابی
جستجوی دودویی
محاسبه میانگین، میانه و مد
آرایه و استاتیک
آرایه 2 بعدی
درس ششم: اشاره گر
اشاره گر
اشاره گر به اشاره گر
اشاره گر و آرایه ها
آرایه ای از اشاره گرها به آرایه
اشاره گر به آرایه 2 بعدی
اشاره گر به آرایه 3 بعدی
اشاره گر به تابع
آرایه ای از اشاره گرها به توابع
اشاره گر به تابع به عنوان پارامتر تابع دیگر
پاس کردن آرگومان ها از طریق اشاره گر
اشاره گر Void
دستور New, Delete
آرایه پویا
درج آرایه در داخل آرایه
مرتب سازی انتخابی (Selection Sort)
ادغام دو آرایه مرتب
مرجع (Reference)
محاسبه ریشه های معادله درجه 2
درس هفتم: رشته
توابع کار با رشته
cin.get, cin.putback, cin.peek cin.ignore, atoi, atof,atoll, islower, toupper, isalpha,isdigit, isalnum, strcpy strncpy, strcat, strncat, strcmp, strchr,strtok, strstr, strtol strtod, strtoul, strspn, strcspn, memset, memcpy, memcmp, memmove, strlen
آرایه ای از رشته ها
مرتب سازی رشته ها
درس هشتم: نوع شمارشی، استراکچر، یونیون
نوع شمارشی
استراکچر (Structure)
آرایه از استراکچر
اشاره گر به استراکچر
ارسال استراکچر به تابع
تابع با خروجی استراکچر
ارسال استراکچر به تابع (به عنوان مرجع)
ارسال استراکچر به تابع (به عنوان اشاره گر)
کپی کردن استراکچر
فصل 2

مسابقه نهایی

  • مسابقه نهایی