برنامه نویسی اسمبلی

زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین و بر پایه ۰ و ۱ است.

(2 امتیاز)
54,000 تومان
خرید دوره

شرح

چکیده
زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین و بر پایه ۰ و ۱ است. اسمبلی مستقیم دستورالعمل های پردازنده اصلی را می نویسد. به همین دلیل یک برنامه نویس به زبان اسمبلی باید در مورد جزییات سخت افزاری CPU از جمله ثبات های آن اطلاع داشته باشد. به همین دلیل در درس اول مبناها و معماری ریزپردازنده آموزش داده شده است. در بسیاری از موارد و پروژه ها برای افزایش کارایی بهتر از این کد استفاده می شود. هدف این فرادرس آشنا شدن بیشتر با نحوه کار پردازنده است.

توضیحات تکمیلی
آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی برای آشنا شدن با نحوه کار پردازنده بسیار مهم است. همچنین در تعدادی از پروژه ها برای افزایش کارایی بهتر است قسمتی از کد برنامه به زبان اسمبلی باشد.

این فرادرس، زبان اسمبلی را به زبان ساده آموزش می دهد. آموزش در 8 درس براساس دروس دوره کارشناسی رشته کامپیوتر تهیه شده است.

زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین است. یعنی زبانی که مستقیما با ساختار داخلی CPU در ارتباط است. به همین دلیل یک برنامه نویس به زبان اسمبلی باید در مورد جزییات سخت افزاری CPU از جمله ثبات های آن اطلاع داشته باشد. به همین دلیل در درس اول مبناها و معماری ریزپردازنده آموزش داده شده است.

ویدئو دمو

مدرس دوره

فرشید شیرافکن

مهندس فرشید شیرافکن دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده اند.

برنامه درسی دوره

فصل 1

درس

درس یکم: مبناها - معماری داخلی 8086
درس دوم: دستور MOV - مقدمه ای به پشته - مدهای آدرس دهی
دستورهای SUB و MUL و DIV
دستورهای AND ,OR ,XOR
دستورهای SHL و SHR ,ROR ,ROL ,RCR ,RCL
دستور CMP
پیاده سازی IF و SWITCH
پیاده سازی FOR و WHILE
درس سوم: اعداد BCD
تبدیل اسکی به BCD فشرده شده - تبدیل BCD فشرده شده به اسکی
دستورهای DAA و DAS ,AAA ,AAS ,AAM ,AAD
درس چهارم: وقفه ها (Interrupt)
وقفه 10H (سرویس های 2, 3, 6 و C)
وقفه 21H (سرویس های 7, 9, A و 1,2)
وقفه 16H (سرویس های 0, 1)
برنامه نویسی موس (وقفه 33H)
برنامه نویسی کیبورد (وقفه 16H)
توابع اسکرول کردن (سرویس 06 از وقفه 10H)
مثال (رسم خط افقی - عمودی - قطری)
مثال (مرتب سازی)
درس پنجم: اعداد علامت دار
دستورهای CBW, CWD
دستور IDIV
دستورهای SAR, SAL
مثال: پیدا کردن مینیم
درس ششم: رشته ها
دستورهای MOVSB و CMPSB ,SCASB ,LOADSB ,LOADSW ,STOSB
مثال های کار با رشته INSERT ,DELETE ,CONCAT ,REVERSE
درس هفتم: ماکرو و پروسیجر
سرویس 13H وقفه 10H
نگاه دقیق تر به پشته
ارسال پارامتر به پروسیجر
مثال (تبدیل عدد دسیمال به معادل باینری)
مثال (مرتب سازی سریع)
مثال (نمایش زمان سیستم)
درس هشتم: برنامه نویسی 32 بیتی
جمع داده های چند کلمه ای
برنامه نویسی اسمبلی در زبان C
فصل 2

مسابقه نهایی

  • مسابقه نهایی